Fazladan ölümler güncelleme

Note: Click here for the English version of this post.

Hepimizin takip ettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronovirüs bağlantılı ölüm sayıları, tıbbi testlerle virüsü taşıdığı teyit edilmiş hastaların vefatlarını yansıtıyor. Türkiye de diğer ülkeler gibi tanı konmadan vefat etmiş hastaları bu istatistiklere dahil etmiyor. Bu nedenle, direkt ya da dolaylı yoldan koronavirüs nedeniyle ölen hasta sayısı, beyan edilen rakamların üstünde.

Vefat sayılarındaki az bildirimin derecesi, bir ülkenin kurumsal kapasitesine ve salgın tarafından ne ölçüde etkilendiği ile yakından ilgili. Genel olarak, kalkınmakta olan ülkeler ve salgının yoğun yaşandığı yerlerde, açıklanan sayıların gerçekleşenden daha uzak olacağını öngörebiliriz. Veri girişlerindeki ölçüm hatalarına ek olarak, salgının yoğun yaşandığı yerlerde virüs, hastane ve yoğun bakım talebini en üst noktalara çıkardığı için virüsten bağımsız gerçekleşen ölümlerin artması da mümkün. Diğer yandan, hayatın normal akışı durduğu için trafik kazalarının azalması, insanların daha sakin bir hayat tarzına geçmesi ve yaşlıların bakım kalitesinin artması gibi nedenlerle, virüsten kaynaklanmayan ölümlerin sayılarında düşüş görülmesi de olası.1

COVID-19 bağlantılı ölümlerle ilgili az bildirimin miktarı, ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. The Economist dergisi, yaptığı bir çalışmada İtalya ve Hollanda’da beklenenden fazla gerçekleşen ölüm sayısının (excess mortality) resmi olarak açıklanan COVID-19 nedenli ölüm sayısının iki katından fazla olduğunu öngörüyor. İspanya, İngiltere ve ABD’de az bildirim daha düşük olsa da virüs bağlantılı ölümlerin açıklanan sayıların %10 ila %60 üstünde.

İstanbul ve Türkiye’deki COVID-19 nedenli ölümler

Türk Tabipler Birliği, Turkiye’deki raporlamada klinik bulguları koronavirüsü işaret eden ama PCR testi negatif çıkan hastaların vefatı halinde, vefat nedeninin koronavirüs olarak kayıt edilmediğini açıkladı. Diğer bir deyişle, Türkiye’de de az bildirim var, ancak miktarını bilmiyoruz. Ancak açıklanan sayıların gerçekleşenin ne kadar altında olduğunu tahmin etmek kamu sağlığı açısından elzem. Bu çalışmada devlet tarafından yayınlanan halka açık veriler ışığında bir tahmin yapmaya çalışacağım.2

Aşağıdaki ilk grafik, 2016-2020 yılları arasında Ocak-Nisan ayları arasında gerçekleşen vefat sayılarını göstermekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derlenen bu sayılar, herhangi bir nedenle vefat etmiş ve İstanbul’da defnedilmiş ölümleri kapsamakta.3 Kırmızı renkle gösterdiğim 2020 senesinde, Mart başında başlayan güçlü bir artış söz konusu. Bu anormal değişimin büyüklüğünü ölçmek için basit bir regresyon ile 2020 senesi Mart başından bugüne kadar beklenen ölüm rakamlarını belirleyip beklenenden fazla gerçekleşen ölüm sayısını tahmin etmek mümkün. Çalışmada kullandığım veriye buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Tahminleri ve görselleri yaratan kaynak kodu github sayfamda bulabilirsiniz.


  1. Ekonomik durgunluk ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyle ilgilenen çalışmaları özetleyen bir yazı burada.↩︎

  2. Çalışma ile ilgili veriye ve programların tümüne github sayfamdan ulaşabilirsiniz.↩︎

  3. Ham veriye buradan ulaşmak mümkün. Raporlanan rakamlar aile kabristanına defnedilenleri kapsamamakta.↩︎